Embarcament de maquinària rodant

 • Destins per carretera: Espanya, EU i països de l'est Europeu.
 • Destins Via Marítima: Principals ports del Mediterrani, Orient Mitjà, Àfrica, Amèrica i Extrem Orient.

Som experts en el transport de:

 • Grues
 • Formigoneres
 • Bombes de formigó
 • Tractors
 • Excavadores
 • Reach stackers
 • Dumpers
 • Pales carregadores
 • Motonivelladores
 • Motor graders

Gestionem les tramitacions duaneres a tots els ports espanyols i comunitaris proveint total assistència a tots els processos documentals i duaners.

Sempre seleccionem la millor opció de Servei Marítim de Línea Regular, depenent de les dimensions i el tipus de màquina i la seva ubicació. Tot valorant:   

 • Els millors preus de transport
 • La proximitat del port dembarcament
 • La freqüència de sortides
 • El tipus de Servei
 • El Temps de Trànsit

Imatges i videos

Embarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodantEmbarcament de maquinària rodant