Embarcaments especials

Mercaderies sobredimensionades

El nostre departament tècnic, per mitjà dels seus recursos logístics, s'ocupa de determinar els mitjans, els sistemes i les rutes més apropiades per al transport especial de mercaderies de pes i volum excepcionals.

Fem servir els equips més adequats per a cada tipus de mercaderia, com són: Remolcs pneumàtics, Plataformes-bressol, Plataformes extensibles, Plataformes amb rampes, Grues telescòpiques, etc.

Gestionem els permisos i les autoritzacions de ruta davant de les autoritats, proporcionant els vehicles-escolta requerits, que al seu torn garanteixen l'assistència del comboi des de la recollida fins al lliurament a la destinació final.

Mercaderies perilloses

Subministrem serveis de manipulació professional per a productes químics perillosos, sòlids i líquids.

Designem amb precisió la codificació de perillositat per a cada producte sota la classificació de classe imco / adr.

Organitzem serveis de transport de matèries perilloses en làmbit terrestre, marítim i aeri, utilitzant en tot moment els equips i els mitjans més adequats.

Mercaderies peribles

Proveïm serveis de manipulació professional, emmagatzematge i transport de productes congelats i refrigerats, a temperatura controlada.

Gestionem les connexions portuàries per a contenidors tipus reefer, com també la contractació de generadores.

Legalitzacions

Ens ocupem de tramitar tota mena de documentacions comercials i visats, davant de qualsevol representació diplomàtica a España, com també organismes oficials: Cambres de Comerç, Consell Superior de Cambres, Ministeris, etc.

Assegurances de transport de mercaderies

Oferim, per mitjà de les nostres pòlisses flotants, l'assegurança de transport de mercaderies, el ventall més gran de cobertures Ruptura, Robatori, Incendi i Danys generals, fent servir companyies de primera línia que garanteixen una tramitació ràpida i eficaç de les documentacions i dels possibles sinistres.

 

Imatges i videos

Mercaderies especialsEmbarcaments especialsTransports especialsEmbarcaments especialsEmbarcaments especials