Logística integral

Manipulació

La nostra organització compta amb els equips adequats per a la càrrega, descàrrega i manipulació de tot tipus de mercaderies:

 • Transpallets
 • Carretons elevadors de 1500, 3000 i 8000 Kg.
 • Pont Grua de 25 Tons de capacitat
 • Carretons Teleporter
 • Grues Telescòpiques
 • Reach Stacker

Emmagatzematge

Oferim diversos serveis en làmbit demmagatzematge de mercaderies:

 • Estada custodiada
 • Estades en Règim de Dipòsit Franc
 • Classificació i Preparació de Comandes (picking)
 • Embalatge i Etiquetatge
 • Trincatge, Paletització, Flexat i Retractilatge
 • Ubicació de mercaderies perilloses
 • Distribució nacional

El nostre servei de transport domèstic ofereix cobertura en tot el territori nacional per a les recollides i lliuraments de qualsevol tipus de mercaderies, bé es tracti de paqueteria, càrregues parcials, càrregues completes i/o especials.

Custòdia i seguretat

Els nostres magatzems estan custodiats durant les 24 hores del dia, cosa que ofereix, juntament amb la seva ubicació en el recinte daccés restringit del port de Barcelona, un valor afegit en seguretat.

Servei Express

El nostre servei Express socupa defectuar els lliuraments immediats de les trameses amb caràcter de màxima urgència.

Logística integral

En funció de les característiques de les mercaderies, fem servir en cada cas els recursos més adequats: vehicles lleugers amb una menor limitació horària de conducció (per a trameses inferiors a 3500 Kg.), o vehicles pesants amb la intervenció de 2 conductors, (per a trameses amb un pes superior).

 

Imatges i videos

Logística integralLogística integralLogística integralLogística integralLogística integral